Raport 2023 | Starea drepturilor omului din R. Moldova

0

Avocatul Poporului, Ceslav Panico, și Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, au prezentat, în Parlament, Raportul privind respectarea drepturilor și libertăților omului în R. Moldova în anul 2023.

În perioada de referință, Oficiul Avocatului Poporului a înregistrat 1043 de cereri cu privire la încălcarea drepturilor și libertăților omului. Cele mai multe dintre ele, 804 au fost adresate Avocatului Poporului, iar restul Avocatului Poporului pentru drepturile copilului. 34% dintre ele au fost acceptate, iar acestea vizează dreptul la un proces echitabil, la ocrotirea sănătății, la muncă și protecția muncii, precum și la asistență și protecție socială. În 61 dintre cazuri s-a constatat încălcarea drepturilor și libertăților omului.

La fel, a fost prezentată situația privind respectarea drepturilor copiilor. Printre cele mai problematice aspecte identificate în 2023 figurează sărăcia, disponibilitatea serviciilor de suport pentru copiii aflați în dificultate, furnizarea serviciilor destinate copiilor cu comportament deviant și protecția minorilor față de orice formă de violență.