În localitatea Sculeni, raionul Ungheni, a fost dată în exploatare o stație de epurare, care oferă acces îmbunătățit la servicii de canalizare pentru 3400 de gospodării casnice, instituții de învățământ școlar și preșcolar și de ocrotire a sănătății. Beneficiari ai noii stații de epurare sunt și cei peste 100 de antreprenori din sat și alte două localități învecinate: Buciumeni şi Cioropcani.

În cadrul proiectului a fost construită o staţie de epurare biologică ciclică și o stație de pompare a apei uzate cu instalație de sitare și deznisipare și au fost instalate rețelele de canalizare.

Stația de epurare elimină efectele negative asupra sănătății și mediului ale evacuărilor de ape uzate asupra apelor de suprafaţă şi subterane.

Lucrările în valoare de peste 200.000 euro au fost efectuate în cadrul unui program finanțat de UE și implementat de PNUD și UNICEF și cu contribuția primăriei Sculeni.