Măsurile necesare și soluțiile ce vizează protecția mediului – a aerului, apei, solului, florei și faunei, în condițiile unei dezvoltări durabile au fost incluse în Strategia de mediu pentru anii 2024-2030, aprobată, recent, de Executiv.

Este urmărită reducerea poluării și a presiunilor asupra climei și mediului legate de producție și consum, în special în domeniile energie, industrie, clădiri și infrastructură, mobilitate, turism, comerț internațional și sistem alimentar.

Un aspect în document se referă la diminuarea emisiilor nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 70% până în 2030, comparativ cu nivelul din anul 1990.

Un rol esențial va avea și educația ecologică, pentru a-i ajuta pe cetățeni să conștientizeze problemele de mediu și să întreprindă acțiuni individuale de protecție a mediului, precum și la nivelul comunităților locale. În programele educaționale din instituții școlare vor fi integrate teme sau module de educaţie ecologică.

Pe termen lung, documentul asigură căi de dezvoltare a economiei verzi, oferă noi posibilități pentru utilizarea inovaţiilor tehnologice și obţinerea asistenţei tehnice pentru diminuarea schimbărilor climatice.