Comisia Electorală Centrală (CEC) a adoptat șase regulamente, necesitatea revizuirii cadrului normativ intervenind în contextul noului Cod electoral.

Prevederile noii legi electorale au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2023, iar CEC este obligată să aprobe într-o nouă redacție circa 50 de regulamente și instrucțiuni, inclusiv să elaboreze și să adopte unele acte normative noi.

În ședința din 21 iunie a fost aprobat Regulamentul de activitate al CEC, care vizează statutul și atribuțiile Comisiei, procedura de alegere a funcțiilor de conducere, drepturile și obligațiile membrilor, modul de desfășurare a ședințelor publice și de adoptare a hotărârilor Comisiei etc.

Regulamentul cu privire la activitatea Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) stabilește misiunea, domeniile de competență, atribuțiile de bază şi drepturile instituției, precum şi modul de organizare a activității de finanțare și gestionare a patrimoniului.

Modalitatea de constituire a autorităților electorale inferioare, procedura de alegere a organelor de conducere, drepturile și obligațiile membrilor,  organizarea activității organelor electorale în perioada electorală sunt descrise în Regulamentul privind activitatea consiliului electoral de circumscripție în perioada electorală și în Regulamentul privind activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare.

Un alt document – Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice – stabilește condițiile și modul de susținere financiară a activității partidelor politice, supravegherea și controlul privind finanțarea partidelor politice, procedura de prezentare a rapoartelor financiare, precum și răspunderea pentru încălcarea legislației în domeniul finanțării partidelor politice.

Condițiile de desemnare a candidaților pentru funcția de primar și de consilier în consiliului local, procedura de întocmire, prezentare și verificare a documentelor în vederea înregistrării candidaților din partea partidelor politice, blocurilor electorale și candidaților independenți (grupurilor de inițiativă) la funcția de primar și de consilier au fost reglementate în Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile locale.

Textele regulamentelor se vor regăsi pe pagina de Internet a CEC, la compartimentul „Cadrul normativ”, subcategoria „Regulamente”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.