Executivul a aprobat Programul Național de accelerare a dezvoltării mun. Bălți în calitate de pol de dezvoltare pentru anii 2024 – 2028. Prin implementarea acestui program, autoritățile vor să crească atractivitatea mun. Bălți pentru locuitori, antreprenori și vizitatori. 

Investițiile necesare pentru realizarea programului constituie circa 2,7 mlrd. de lei, dintre care circa 260 mil. de lei vor fi alocate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. Contribuția Primăriei Bălți va constitui peste 21 mil. de lei, iar 2,4 mlrd. de lei urmează a fi identificate la partenerii de dezvoltare.

Printre obiectivele prioritare se numără modernizarea urbanistică a centrului orașului Bălți, inclusiv a zonei pietonale, renovarea și dotarea zonei de recreere „Caiac-Canoe”, precum și construcția unui complex sportiv multifuncțional de importanță națională, de tipul „Bălți Arena”.

Vor fi reabilitate și extinse rețelele de apeduct și canalizare, va fi construită o nouă stație regională de epurare a apelor uzate și vor fi modernizate cartierele blocurilor de locuințe multietajate.

Urmează a fi consolidată și lărgită activitatea Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic Regional „Nortek”, ca hub antreprenorial regional în domeniul industriilor creative. În același timp, vor fi îmbunătățite condițiile de activitate în Zona Economică Liberă Bălți, pentru a atrage investitori strategici noi.

Programul mai presupune sprijinirea Universității „Alecu Russo” din Bălți în transformarea acesteia într-un centru universitar internațional.