Austria va oferi R. Moldova un grant în valoare de 2 mil. de lei pentru prevenirea și reducere sărăciei.

Fondurile vor fi oferite de guvernul austriac prin Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA).

Grantul care va fi oferit Moldovei de Austria va contribui la dezvoltarea măsurilor pentru reducerea și prevenirea sărăciei sau pentru atenuarea consecințelor socio-economice negative ale crizelor multiple pentru persoanele afectate de sărăcie și grupurile vulnerabile; asigurarea disponibilității, accesului, calității și accesibilității serviciilor de îngrijire și sănătate.

De asemenea, banii vor fi utilizați pentru măsuri pentru incluziunea socială; promovarea unei vieți independente, fără discriminare pentru persoanele cu dizabilități; prevenirea și combaterea violenței de gen; măsuri pentru combaterea sărăciei copiilor și promovarea sănătății și bunăstării copiilor prin îmbunătățirea participării lor materiale și sociale; măsuri pentru securitatea socială a grupurilor vulnerabile și afectate de sărăcie și extinderea sistemelor de protecție socială.

Acordarea grantului a fost agreat după discuțiile avute la Viena de către ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, cu Friedrich Stift, directorul ADA.