Progresul în implementarea Programului Național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în R. Moldova (2021-2027) va fi evaluat de o echipă de experți locali. Asta pentru a determina cum este realizat Programul prin prisma obiectivelor și a indicatorilor de monitorizare stabiliți.

Evaluarea urmează să fie finalizată până în martie 2025. Vor fi elaborate un Raport de evaluare a Programului și a unei foi de parcurs. Acestea vor servi reper pentru revizuirea și actualizarea documentului de politici.

În baza concluziilor și recomandărilor din Raport, Programul Național va fi ajustat și aliniat cu noile intervenții naționale și cu politica europeană de coeziune.

Programul Național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în R. Moldova a fost aprobat în 2020 și are drept scop susținerea dezvoltării primelor șase orașe-poli din Moldova: Edineț, Soroca, Ungheni, Orhei, Cahul și Comrat.