La Parlament, se află în procedură de avizare inițierea și semnarea unui acord de grant cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Acesta prevede oferirea unui grant de șase milioane de euro pentru implementarea măsurilor de eficiență energetică în procesul de renovare a locuințelor sociale.

Fondurile vor fi oferite pentru proiectul „Locuințe publice III”. Acesta are un buget de aproximativ 27 de milioane de euro și va fi implementat până în anul 2030.

Astfel, urmează să fie construite sau reabilitate 450 de locuințe sociale. La fel, vor fi renovate cămine studențești și aziluri de bătrâni de care vor beneficia peste 1400 de persoane.