Peste 65% din deșeurile menajere solide generate în Chișinău și Bălți pot fi transformate în energie, potrivit unui studiu realizat prin intermediul Proiectului Securitatea Energetică a R. Moldova, cu suportul USAID.

Studiul examinează perspectivele R. Moldova de valorificare a energiei din deșeuri. Cercetarea a permis determinarea compoziției și puterei calorice a deșeurilor în cele două municipii.

Potrivit studiului, valoarea energetică medie anuală a fluxurilor de deșeurilor municipale solide, variază de la 4473 kcal/kg s.u. în Bălți, până la 4498 kcal/kg s.u. în Chișinău.

Analiza potențialului de producere a energiei reiese că în Chișinău ar fi posibilă utilizarea unei instalații de generare a energiei electrice cu capacitatea de 46 MW, în timp ce pentru Bălți cu capacitatea de 12 MW.

În R. Moldova, cota deșeurilor biodegradabile, precum resturile alimentare, hârtia, cartonul, materialele textile, pielea, deșeurile fitotehnice și lemnoase, reprezintă circa 64.7%. Asta presupune un potențial major pentru R. Moldova în vederea obținerii energiei electrice și termice din deșeuri.