Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat devizele estimative de cheltuieli suplimentare pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru funcția de președinte, a referendumului și implementarea parțială a votului prin corespondență.

Devizul estimativ de cheltuieli propus pentru organizarea și desfășurarea referendumului este de circa 37,6 mil. de lei; pentru implementarea parțială a votului prin corespondență – peste 19,6 mil. de lei, iar pentru organizarea și desfășurarea scrutinului prezidențial suplimentar peste 3,8 mil. de lei.

Aceste devize de cheltuieli suplimentare urmează să ajungă la Guvern pentru examinare și aprobare.

Fondurile vor fi utilizate pentru procurarea rechizitelor de birou, a serviciilor poștale, achitarea indemnizațiilor pentru funcționarii electorali și a personalului din cadrul consiliilor electorale de circumscripție electorală etc.

Anterior, CEC stabilise că alegerile prezidențiale vor costa peste 250 mil. de lei.