Fundația Est-Europeană anunță despre încheierea proiectului „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă a țării”, celebrând, la 16 mai, în cadrul unei solemnități, rezultatele înregistrate în decursul trei ani de activitate.

Acest eveniment a reprezentat și o oportunitate de a recunoaște rolul societății civile la dezvoltarea unui ecosistem favorabil dezvoltării antreprenorialului în R. Moldova.

Proiectul a adus o contribuție semnificativă la crearea şi dezvoltarea a 6 centre de suport în afaceri, 15 întreprinderi sociale, 10 consorții care au facilitata angajarea incluzivă a grupurilor vulnerabile, 10 Fonduri de antreprenoriat pentru tineri și 3 platforme de lobby și advocacy.

Printre rezultatele înscrise în cadrul proiectului se numără:

  • 64 de persoane din diverse categorii defavorizate au fost angajate în cadrul întreprinderilor sociale;
  • 208 persoane vulnerabile asistate și angajate în rezultatul asistenței consorțiilor;
  • 101 granturi oferite tinerilor NEET pentru a deschide sau a-și extinde afacerea, dintre care 16 persoane sunt cu dizabilități;
  • Peste 1000 de antreprenori consultați și ghidați pentru dezvoltarea afacerilor.

Proiectul a fost susținut financiar de Uniunea Europeană și Suedia. Fundația Est-Europeană, Asociația Businessului European și Centrul Contact au fost cei care au implementat proiectul.