De la începutul acestui an, peste 5 000 de persoane, aflate în căutarea unui loc de muncă au fost angajate în câmpul muncii, prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Printre acestea se numără 2727 șomeri (54,5%) și 54 de zilieri sau angajați cu contracte de muncă pe termen scurt.

Ministerul Muncii și Protecției Sociale menționează că pentru prima dată, într-o singură lună, au fost plasate pe piața muncii mai multe persoane decât toți șomerii care beneficiază de ajutor social. Este vorba de luna aprilie, când ANOFM a facilitat plasarea pe piața muncii a 1947 de persoane. Tot în luna aprilie a acestui an, de ajutor social au beneficiat 1914 șomeri.

Din totalul persoanelor angajate (5003), 2648 sunt femei (53%), 785 de persoane cu vârsta cuprinsă între 55 și 63 ani, 76 de persoane cu dizabilități, 47 de cetățeni ai R.  Moldova reveniți de peste hotare și 21 de persoane de etnie romă.

Din totalul de șomeri plasați în câmpul muncii (2727): 1429 sunt femei (52,4%), 1663 din mediul rural (61%), 883 tineri cu vârsta între 16 și 35 ani (32,3%), 399 persoane cu vârsta între 55 și 63 ani (15%), 21 romi (0,8%), 44 moldoveni reveniți de peste hotare (1,6%), 76 persoane cu dizabilități (2,8%).

În ce domenii s-au făcut cele mai multe angajări

Persoanele respective s-au angajat în diverse domenii economice, precum agricultură, industria prelucrătoare, construcții, comerț cu ridicata și cu amănuntul, transporturi, depozitare și comunicații, administrație publică, asistență socială obligatorie, învățământ, sănătate și asistență socială, alte activități de servicii colective, sociale și personale, precum și alte tipuri de activități.

Anul trecut, peste 11 mii de persoane au fost ajutate de ANOFM să-și găsească un loc de muncă, ceea ce ar însemna că circa 25% din toți șomerii din Moldova au fost plasați în câmpul muncii. Pentru acest an, obiectivul-țintă este acordarea suportului la angajare pentru 18 mii de persoane.