Uniunea Europeană (UE) și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) a lansat, recent, un nou proiect de 10 milioane de euro care va sprijini autoritățile de la Chișinău în eforturile de avansare a agendei de transformare verde.

Proiectului UE-PNUD „Facilitarea unei tranziții verzi incluzive în Republica Moldova” va avea durata de patru ani.

Proiectul, axat pe Pactul Verde al UE, un set de inițiative de politici care urmează să fie transpuse de Moldova în procesul său de aderare la UE, va crește gradul de conștientizare, va consolida capacitățile și va încuraja investițiile într-o economie cu emisii scăzute și eficientă din punct de vedere al resurselor. Toate acestea cu scopul final de a atinge neutralitatea climatică și de a îndeplini astfel angajamentele asumate prin Acordul de la Paris.

Proiectul va sprijini testarea soluțiilor verzi inovatoare în diferite sectoare ale economiei. Totodată, vor fi puse în practică noi modele de afaceri care vizează reciclarea, reutilizarea și repararea.

Un alt obiectiv al proiectului vizează implementarea principiilor de responsabilitate extinsă a producătorului, promovarea tehnologiilor de energie regenerabilă, înființarea plantațiilor energetice pentru producția de combustibil solid din biomasă, testarea măsurilor de mobilitate durabilă și transport ecologic și modernizarea infrastructurii de monitorizare a calității aerului.

Populația va fi încurajată să adopte practici ecologice în rutina zilnică, iar antreprenorii să dezvolte afaceri durabile, cu scopul de a crea un sprijin comun pentru cauza tranziției verzi.