În orașele Drochia și Dondușeni sunt în plină desfășurare o serie de lucrări de revitalizare urbană în cadrul unor proiecte implementate de Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord și finanțate din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.

Viitoarele terenuri de agrement și de joacă din sectorul Valea Curechiului a orașului Drochia, precum și cele de pe strada Aleksandr Pușkin din orașul Dondușeni capătă contur tot mai pronunțat.

Potrivit ADR Nord, la Drochia se lucrează de zor la amenajarea a două terenuri de joacă și a unui complex sportiv cu o suprafață de 3500 m.p., astfel încât la toamnă drochienii să se bucure de infrastructură urbană modernizată. Beneficiarii finali ai acestui proiect sunt circa 4500 de cetățeni care locuiesc în zona de revitalizare Valea Curechiului, dar și toți locuitorii orașului Drochia. Valoarea acestui proiect constituie 9,6 mil. lei, contribuția locală fiind 10% din valoarea proiectului.

În orașul Dondușeni urmează să fie amenajat circa 7000 mp de teren, valorificat în scopul îmbunătățirii condițiilor de trai a cetățenilor. În prezent, se lucrează la întărirea digurilor canalului de scurgere a apelor pluviale, care va preveni înnămolirea gospodăriilor din preajmă, zona verde și terenul de sport aflat în plină reconstrucție. Din grupul-țintă al proiectului fac parte circa 8700 locuitori ai orașului Dondușeni. Valoarea acestui proiect constituie 8,6 mil. lei, contribuția locală fiind de 10% din valoarea proiectului.

În acest an, ADR Nord implementează șapte noi proiecte de dezvoltare și revitalizare urbană.