Unul dintre cei mai mari generatori de deşeuri în R. Moldova este raionul Făleşti, cu aproape 1,5 milioane tone, adică peste 30% din volumul din R. Moldova, potrivit datelor Biroului Național de Statistică de acum câțiva ani.

Locuitorii din or. Fălești spune că pentru a fi soluționată problema este necesar de a informa populația despre importanța sortării deșeurilor, dar și depozitării acestuia în locuri special amenajate de către autorități. Ei pledează pentru creșterea culturii ecologice.

„Deșeurile pot fi reciclate, iar prin sortare, pot fi direcționate către centre de reciclare. Aceasta diminuează cantitatea de deșeuri care ajung în depozitele de gunoi, protejând apa, solul și aerul de poluare. Această acțiune simplă poate contribui la o calitate mai bună a vieții, la crearea unui loc mai plăcut pentru noi și generațiile viitoare. În orașul Fălești poate fi implementată această practică de sortare prin promovare, fiind un act de responsabilitate socială pentru un mediu durabil și o comunitate mai curată”, a precizat Mariana Bejenari, specialistă pe domeniul de tineret din orașul Fălești.

Nu au reacționat la petiție

În anul 2020, Centrul Regional de Resurse pentru Tineri Fălești, în parteneriat cu organizația „Eternitate” a desfășurat campania de sensibilizare a populației cu privire la problema deșeurilor din oraș. Au fost colectate semnături pentru petiția adresată către primărie, cu solicitarea de a instala pubele de colectare a deșeurilor. Autoritățile publice locale nu au reacționat la petiția semnată de locuitori.

„Instalarea tomberoanelor de sortare va contribui la procesul de reciclare și la reducerea poluării. Locuitorii orașului Fălești au demonstrat de multe ori dorința de a sorta deșeurile. Au nevoie de motivație prin organizarea campaniilor de informare, accesul ușor la tomberoanele de sortare, aplicare a unor reglementări privind gestionarea deșeurilor”, a subliniat activista Andreea Margin, participantă în cadrul campaniei de sensibilizare a populației privind problema deșeurilor.

Atuurile sortării deșeurilor

Instalarea tomberoanelor de sortare ar fi una dintre soluțiile pentru diminuarea problemei gestionării  inadecvate a deşeurilor, potrivit specialiștilor în domeniu.

„Colectarea separată ne permite să reciclăm metal, sticlă, hârtie, plastic, să compostăm deșeuri organice. Acestea sunt valorificate, cantitatea finală a deșeurilor micșorându-se. Alte beneficii sunt vânzarea materiilor colectate, locuri de muncă la stații de sortare, obținerea energiei prin producerea biogazului. În prezent, 60% de deșeuri din Chișinău sunt transmise la stația de sortare și reciclare ABS. În alte regiuni, s-a aprobat Programul Național „Deșeuri Solide în Moldova”, care presupune crearea infrastructurii pentru colectarea separată a deșeurilor”, susține Iulia Covaliova de la Asociația EcoVisio.

Ministerul Mediului al R. Moldova își propune, de mai mulți ani, să combată problema deșeurilor. În acest sens a fost elaborată Strategia naţională de gestionare a deşeurilor 2013-2027. Aceasta își propune ca scop promovarea unui nou mod de colectare a deşeurilor menajere, a celor de producţie, recuperarea materialelor refolosibile, protecţia mediului şi realizarea unui program de salubrizare stradală.

Daria Tumuruc, corespondentă comunitară

  • Material realizat în cadrul Academiei de Jurnalism Comunitar, implementat de Asociația Internațională a Tinerilor în cadrul programului Youth Activation Program 3.0 cu suportul Fundației Est-Europene din resursele acordate de Suedia în cadrul Programului „Cetățeni activi, comunități prospere”