Biblioteca Națională a R. Moldova a anunțat despre organizarea Campaniei „Dăruiește o carte pentru persoanele dezavantajate fizic și social”, în  cadrul Programului Național LecturaCentral ediția 2024. Campania se derulează în perioada 15 aprilie – 15 mai.

Campania urmărește conștientizarea necesității incluziunii sociale, culturale, literare a persoanelor defavorizate, cu nevoi speciale, persoane cu necesități senzoriale, persoane de vârsta a treia, copii din casele de copii etc., dar și incluziunea socială pentru persoanele private de libertate. În acest sens, vor fi organizate activități destinate utilizatorilor din cadrul caselor de bătrâni, centre de plasament temporar „Teritoriul adolescenței”, Centrul de reabilitare pentru copii cu dizabilități „Casa speranței”, Liceul cu profil tehnologic pentru nevăzători.

De asemenea, inițiativa „Lectura ne unește”, în  colaborare cu instituțiile penitenciare, își va continua activitățile educaționale și culturale cu implicarea scriitorilor și experților.

Prin desfășurarea acestei campanii, organizatorii își propun să ofere acces la lectură și informație persoanelor care se confruntă cu dificultăți fizice sau sociale prin:

  • Promovarea egalității de acces la educație și cultură;
  • Combaterea izolării și excluziunii sociale;
  • Promovarea incluziunii și diversității;
  • Stimularea interesului pentru lectură și învățare continuă;
  • Sensibilizarea publicului cu privire la nevoile și drepturile persoanelor dezavantajate.

Membrii comunității,  persoanele private, instituțiile bugetare, antreprenorii, oamenii de afaceri, editurile, bibliotecile din cadrul Sistemului Național de Biblioteci etc. din R. Moldova, sunt invitate să adere la Campanie prin donații, care vor fi repartizate către persoane fizice sau instituții precum aziluri de bătrâni, case de copii, persoane fizice din comunități etc.

Biblioteca Națională recomandă donarea de cărți noi sau într-o stare bună, cărți pentru copii, cărți de colorat, jocuri de societate. Bibliotecile colectează donațiile pentru a fi redirecționate persoanelor din comunitate.