Uniunea Europeană a alocat 2 milioane EUR pentru reformarea și dezvoltarea instituțiilor-cheie, care reglementează piața muncii din R. Moldova.

În acest sens, a fost lansat proiectul „Suportul UE pentru o piață a muncii mai incluzivă în R. Moldova”, implementat de Organizația Internațională a Muncii (OIM).

Unul din obiectivele proiectului este creșterea performanțelor Ministerului Muncii și Protecției Sociale și ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă în ceea ce privește prevenirea și combaterea excluziunii de pe piața muncii. Obiectivul vizează îmbunătățirea capacităților instituționale ale celor două instituții.

Un alt obiectiv al proiectului este îmbunătățirea performanțelor Ministerului Muncii și Protecției Sociale și ale Inspectoratului de Stat al Muncii în ceea ce privește îmbunătățirea condițiilor de muncă și protejarea drepturilor lucrătorilor.

Potrivit statisticilor, aproape 30 la sută dintre femeile tinere și bărbații tineri din Moldova sunt în categoria NEET (nu au loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională).

Proiectul își va concentra intervențiile pe îmbunătățirea cadrului legal, politicilor și capacităților pentru un acces sporit la piața muncii și condiții de muncă mai bune în Moldova. De asemenea, se va acorda sprijin pentru a aduce legislația națională cu privire la forța de muncă și muncă în conformitate cu acquis-ul UE și standardele OIM.