După un proces îndelungat de restaurare, turiștii au acces către  Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Căușeni, aceasta fiind inclusă în rețeaua turistică națională.

Biserica de la Căușeni este un monument unic în spațiul est-carpatic prin amplasarea sa sub nivelul solului, fiind o biserică semi-îngropată. Asta din cauza că localitatea Căușeni era parte din raiaua Bugeacului, iar legile otomane impuneau ca bisericile să nu se ridice mai sus decât baza acoperișului geamiilor și să depășească anumite dimensiuni.

Proiectul de conservare și restaurare a Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din Căușeni, aflată în custodia Muzeului Național de Artă al Moldovei, a fost coordonat de Centrul de Cercetări Arheologice din R., Moldova, proiect realizat cu sprijinul financiar al Ambasadei SUA în R. Moldova, acordat din Fondul Ambasadorilor S.U.A. pentru Salvgardarea Culturală.

Pictura murală a bisericii a fost restaurată pe parcursul a șapte ani (2017-2023) de către o echipă de restauratori din România. Lucrările de conservare/restaurare a picturii, la fel ca și cercetările arheologice din preajma bisericii, precum și unele categorii de reabilitare/reconstrucție a monumentului istoric (pardoseli, acoperiș și canalul de aerare) au fost finanțate din grantul de peste un milion de dolari. Pictura Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din Căușeni datează din anul 1763 și aparține zugravilor Stanciul Radu și Voicul.

Lucrările de sistematizare și amenajare a terenului aferent, precum și reconstrucția spațiilor auxiliare, instalarea sistemelor inginerești au fost executate în perioada 2020-2022 de echipe de constructori din R. Moldova, costul total fiind de peste 6.3 milioane de lei.