Gimnaziul din satul Zgurița, raionul Drochia, a găzduit la sfârșitul lunii martie o serie de evenimente menite a informa și conștientiza comunitatea locală cu privire la importanța apei, sub genericul campaniei „Apă, pentru pace!”.

Având în vedere contextul global al accesului tot mai dificil la apă curată, elevii și profesorii au depus eforturi semnificative pentru a evidenția rolul crucial al apei în viața noastră și în menținerea sănătății.

Prin diverse acțiuni educative și informative, participanții au explorat problemele legate de poluarea apei și impactul său negativ asupra mediului și a sănătății umane. S-a pus accent pe necesitatea reducerii surselor de poluare și implementarea unor măsuri eficiente de protejare a resurselor de apă.

Evenimentele au inclus prelegeri, ateliere practice și dezbateri, oferindu-le participanților oportunitatea de a înțelege mai bine complexitatea problemelor legate de resursele de apă și modalitățile prin care fiecare individ poate contribui la conservarea lor.

Elevii și profesorii au colaborat strâns pentru a dezvolta strategii și soluții creative pentru conservarea și protejarea resurselor de apă în comunitatea lor.

Campania „Apă, pentru pace!” a reușit să inspire și să mobilizeze comunitatea din Zgurița în vederea adoptării unor practici responsabile și sustenabile în ceea ce privește utilizarea și protejarea resurselor de apă, contribuind astfel la promovarea păcii și a unui mediu mai sănătos pentru toți locuitorii săi.

Daniel Pîntea, jurnalist comunitar