Bursele de merit pentru elevi și studenți vor fi dublate, de rând cu plățile lunare de care beneficiază tinerii care studiază la instituțiile cu profil militar. Va fi majorat cu 5,5% cuantumul burselor lunare pentru elevii din colegii, școli profesionale și centre de excelență, precum și pentru studenți, masteranzi și doctoranzi. 

Guvernul anunță că din bugetul de stat au fost alocate suplimentar circa 48 de mil. de lei, iar o decizie în acest sens a fost aprobată în ședința din 20 martie.

Conform noilor prevederi, de la 1 ianuarie anumite categorii de burse vor fi de două ori mai mari. Bursa Republicii va constitui 4060 de lei (față de 2040 cât era anterior), valoarea Bursei Președintelui R. Moldova va fi de 2860 de lei pentru elevi din învățământul profesional tehnic și 3690 de lei pentru studenți, Bursa Guvernului se va ridica la  3380 de lei, iar Bursa „Gaudeamus” – la 2460 de lei.

Au fost dublate soldele lunare pentru elevii și studenții instituțiilor de învățământ din domeniul militar și a ordinii publice, acestea urmând să constituie 400, și respectiv, 500 de lei.

Bursa elevilor din învățământul profesional tehnic va varia între 745 și 970 de lei, iar bursa socială pentru aceștia va constitui 570 de lei.

Pentru studenții de la licență valoarea bursei va fi între 970 și 1235 de lei, iar masteranzii vor primi burse în valoare de 1325 de lei. Bursa socială pentru studenții de la ciclul I și II de studii va fi de 655 de lei lunar. Pentru studenții-doctoranzi Bursa de excelență a Guvernului va constitui 3165 de lei, iar bursa pe domenii științifice – 2640 de lei.