Bugetele instituțiilor publice ar trebui să fie un subiect de interes pentru toți cetățenii care plătesc impozite și contribuții la stat. Chiar și așa, bugetul unei instituții de stat este încă perceput abstract, asta deși este un bun public comun despre care contribuabilii au dreptul să cunoască cum este gestionat.

Din păcate, nici instituțiile de stat nu sunt prea transparente privind achizițiile publice și bugetul acestora. Acest lucru a fost semnalat și de către A.O. „Părinți Solidari”, care a luat în vizor Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și instituțiile subordonate acestuia, în cadrul proiectului „Sporirea transparenței și eficienței achizițiilor publice realizate de MEC”. Acesta este implementat de către A.O. „Părinți Solidari” în perioada aprilie 2022 – februarie 2023 cu suportul financiar al Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” și al Fondului de Parteneriat pentru Transparență (SUA) în cadrul proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile publice”.

„Analizăm constant modul în care sunt cheltuiți banii publici în sistemul educațional”

În cadrul unei interviu, reprezentanții „Părinți Solidari” au oferit detalii despre proiect, scopul acestuia, acțiunile întreprinse, dar și rezultatele deja vizibile privind procesul de transparentizare a MEC. Demararea proiectului a fost determinată de multiplele încălcări care persistă de ani buni la capitolul transparența bugetară, dar și în procesul de realizare a achizițiilor publice ale MEC, susține A.O. „Părinți Solidari”, care se califică drept o organizație care apără interesele copiilor, în special dreptul la educație de calitate.

„Urmărim și analizăm constant modul în care sunt cheltuiți banii publici în sistemul educațional. În cadrul monitorizării am observat o listă substanțială de încălcări și neajunsuri la capitolul transparență bugetară și achiziții publice. Deoarece lucrurile nu se schimbau spre bine, am decis să ne axăm o perioadă mai îndelungată pe analiza și sistematizarea problemelor depistate”, a declarat Ala Revenco, directoarea executivă a A.O. „Părinți Solidari”.

Întrebați de ce tema achizițiilor publice ar trebui să fie importantă pentru societate, A.O. „Părinți Solidari” subliniază faptul că sursele financiare din care sunt realizate acestea reprezintă bani publici, deci bani ai tuturor oamenilor care achită taxe și contribuții la stat. Din păcate, în societate se atestă un nivel scăzut de interes pentru banii publici. Astfel, se creează un mediu favorabil pentru corupție și utilizarea ineficientă a banilor publici.

„Bugetul public, care este format din aceste contribuții ale cetățenilor, este deseori tratat și văzut ca ceva abstract care aparține doar instituției ce îl gestionează, nu ca un bun public al întregii societăți. Drept consecință, în procesul de gestionare a acestora apare tentația ca acești bani să fie utilizați în interese personale. Din cauza procesului destul de complex a derulării unei achiziții publice, proveniența și utilizarea resurselor financiare în cadrul acestei proceduri nu este prea bine înțeleasă nici de majoritatea cetățenilor, nici de unii funcționari responsabili de achiziții”, adăugă Vera Acostandei, coordonatoare proiect A.O. „Părinți Solidari”.

Pentru a-și atinge obiectivul, asociația și-a propus să acționeze în trei direcții

„Monitorizăm achizițiile și transparența financiară a Ministerului, informăm societatea despre domeniul respectiv, dar o și implicăm în acest proces.

Totodată, realizăm o campanie de advocacy pentru a îmbunătăți transparența bugetară și procesul de achiziții publice ale MEC”, a menționat V. Acostandei.

Mai multe acțiuni au fost deja întreprinse pentru a informa societatea privind achizițiile publice din cadrul MEC. Asociația menționează cîteva infografice, un ghid video despre accesarea informațiilor privind achizițiile realizate de MEC, în proces de realizare, precum și alte câteva articole privind monitorizarea acestora. Totodată, Asociația a realizat o emisiune live alături de părinți, experți și reprezentanți ai MEC.

„Am abordat mai multe subiecte, printre care achiziționarea manualelor școlare, principalele categorii de cheltuieli ale MEC, procedurile de achiziție transparente și mai puțin transparente”, susține A. Revenco.

Mai multe detalii despre subiectele discutate în cadrul emisiunii pot fi găsite în comunicatul publicat pe pagina de FB a A.O. „Părinți Solidari”.

Întrebată despre principalele lacune identificate în procesul de analiză al transparenței achizițiilor publice realizate de MEC, A.O. „Părinți Solidari” enumeră lipsa de pe site-ul MEC a planurilor de achiziții, anularea a trei proceduri de achiziții de manuale din totalul a cinci lansate în ultimii patru ani, dar și favorizarea anumitor agenți economici în cadrul procedurilor de achiziții. Totodată, se menționează că și Curtea de Conturi a identificat mai multe încălcări admise de MEC la procurarea diverselor bunuri și servicii.

Încotro sunt orientate principalele cheltuieli ale MEC?

Potrivit asociației, principalele cheltuieli ale MEC în anul 2022 sunt orientate spre achiziționarea serviciilor educaționale (realizarea planului de pregătire a cadrelor de specialitate), a manualelor școlare și realizarea lucrărilor de reconstrucție și modernizare a centrelor de excelență. Pentru părinți, achizițiile de interes major ar trebui să fie cele de achiziționare de manuale, pentru că abaterile admise în cadrul efectuării acestora duc la procurarea bunurilor și serviciilor neconforme sau de proastă calitate, respectiv, afectează în mod direct atât elevii cât și părinții acestora, susține A.O. „Părinți Solidari”.
În contextul acestor realități, asociația susține că este nevoie de un efort comun al societății pentru a îmbunătăți lucrurile.

„Dacă vorbim de implicare, datorită Legii privind accesul la informație oricine are dreptul de a avea acces la informațiile de interes public, iar achizițiile se încadrează în această categorie. Respectiv, orice persoană interesată poate monitoriza cum sunt cheltuiți banii publici, inclusiv poate monitoriza și analiza achizițiile publice ale oricărei autorități – fie minister, fie instituție de învățământ din localitate. Termenul maxim în care autoritatea este obligată să răspundă la o solicitare de informație este de 15 zile lucrătoare sau trei săptămâni calendaristice”, informează A.O. „Părinți Solidari.

Nota 6 din 10

La final, întrebați cât de transparent este MEC în privința repartizării și transparenței administrării resurselor financiare, dar și a informării, pe o scară de 1 la 10, A.O. „Părinți Solidari” a oferit un calificativ de șase puncte. Asociația a argumentat și de ce:

„Suntem exigenți în privința notei? Da! și avem și argumente:
1. În ultimii ani MEC a beneficiat de un suport impresionat al partenerilor de dezvoltare, inclusiv și sub aspectul dotării tehnice și al digitalizării. Acest fapt ar trebui să-și pună amprenta și asupra calității informațiilor publicate.
2. MEC are suficient personal și chiar direcții responsabile de asigurarea transparenței și a realizării corecte și eficiente al bugetului alocat.
3. În prezent, informația publicată pe pagina web a MEC nu este tocmai prietenoasă pentru cetățenii care caută anumite răspunsuri și pe care speră să le găsească accesând site-ul MEC. Încă nu sunt disponibile informații importante precum cea despre bugetul planificat al MEC. Unele informații sunt incomplete, iar altele publicate la compartimente necorespunzătoare, susține asociația.

Cum asigurăm durabilitatea proiectului?

„Acest proiect se vrea a fi un catalizator de schimbări pozitive în domeniul procedurilor de achiziții publice. Realizat cu succes și cu acordul tuturor părților implicate, el va oferi un șir de avantaje atît beneficiarilor direcți cît și indirecți: Ministerul Educației și Cercetării își va spori credibilitatea în fața publicului larg prin deschiderea către colaborare cu societatea civilă și acceptarea sugestiilor pozitive. Ulterior, va fi îmbunătățit accesul la informația publică oferită de instituția sus-menționată.

Prin sensibilizarea atenției publice vis-a-vis de monitorizarea AP (prin implicarea părinților în scrierea articolelor) vom avea părinți informați, interesați și activi în domeniul achizițiilor publice la nivel de instituții publice de învățămînt. Ei vor avea capacitatea de a monitoriza procedurile de achiziții publice, respectiv, vor contribui colectiv la transparența acestora. De aceea invităm cît mai multe persoane interesate să ne fie alături și să se implice în acest proces complex, dar și foarte interesant” menționează A.O. „Părinți Solidari.

Articolul a fost realizat în cadrul proiectului „Sporirea transparenței și eficienței achizițiilor publice realizate de MEC” care este desfășurat de AO „Părinți Solidari”, în calitate de beneficiar de sub-grant al proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Inițiativa este implementată de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA) și urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Republica Moldova. Opiniile exprimate în articol reprezintă responsabilitatea exclusivă a Asociației Obștești „Părinți Solidari” și nu reflectă sub nicio formă punctele de vedere ale IDIS „Viitorul” și Fondului de Parteneriat pentru Transparență

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.