Pentru orașele poli de creștere din R. Moldova sunt disponibili 250 milioane lei, dintre care câte 20,8 milioane lei sunt alocări egale pentru fiecare municipalitate, restul fondurilor fiind distribuite în dependență de numărul populației.

Fondurile sunt disponibile în cadrul primului Concurs de propuneri de proiecte pentru dezvoltare urbană, lansat de Ministerul Infrastructurii și  Dezvoltării Regionale.

În acest concurs, Cahulul  poate atrage peste 47 milioane lei, fiind cel mai mare oraș dintre cele selectate în Program, atrage atenția Ziua de azi.

Scopul Concursului de proiecte este de a susține accelerarea dezvoltării socio-economice a orașelor, în special a orașelor poli de creștere, capabile să susțină dezvoltarea în zonele rurale din vecinătate.

Concursul de selectare a proiectelor va fi realizat în cadrul a 2 apeluri lansate și desfășurate simultan:

Apel pe listă – pentru care sunt eligibile orașele poli de creștere: Edineț, Soroca, Ungheni, Orhei, Comrat, Cahul, cu propuneri de proiecte ce vor contribui la creșterea conectivității și mobilității urbane – modernizarea drumurilor, dezvoltarea serviciilor de transport public urban – stații de așteptare, sisteme de achitare electronică în transportul public, sisteme inteligente de informare a călătorilor, sisteme de monitorizarea video a traficului rutier în zonele cu circulație mare de călători); construcția/dotarea centrelor de business regionale. De asemenea, fondurile vor putea fi utilizate pentru modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare și a rețelelor de utilități  publice.

Apelul competitiv este adresat autorităților administrației publice locale, cu statut de oraș sau municipiu, care au aprobate Programe de Revitalizare Urbană, inclusiv orașele poli de creștere. Acestea pot veni cu propuneri de proiecte ce au ca scop revitalizarea urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice.

Dosarele ce vor conține notele conceptuale vor fi depuse până la 30 noiembrie 2022, ora 17.00.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here